אודות

אלטרנטיבה פירוש

מכורח שגרת היומיום נדיר שנעצור רגע לחשוב מדוע אנו פועלים כפי שאני פועלים ולמה החיים סביבנו מתנהלים בצורה מסוימת כאשר אפשר לנהוג אחרת. במקרים המעטים שנשב ונשאל את עצמנו שאלות כאלו הן ינוסחו ברמה אישית וקונקרטית מבלי לבחון את הדברים לעומקם באמצעות פרספקטיבה רחבה יותר. אז נעים מאוד, קוראים לי שחר ואני אוהב לעצור מדי פעם ולחשוב קצת יותר לעומק על המציאות סביבי. בעקבות החיבה לכתיבה החלטתי לפתוח בלוג אשר במסגרתו אני יורד לעומקן של מספר סוגיות מחיי היומיום והפוליטיקה בישראל ומשתף את תובנותיי. התובנות התעצבו בהשראת לימודיי הגבוהים בסוציולוגיה, מחקרים שעשיתי, פעילותי ההתנדבותית וחוויות אישיות נוספות. סגנון הכתיבה איננו אישי ("יומני היקר שלום") אך גם אינו מתיימר להיות עיתונאי או מדעי. הכתיבה היא קלילה עם אוריינטציה פילוסופית כלומר אני מנסה לתרגם את חוויותיי ומחשבותיי לשפה מכלילה, מתוך רצון לעורר אצל הקוראים חשיבה אחרת על סוגיות ציבוריות בוערות וסביב דילמות נפוצות בחיי היומיום. השפה המכלילה מאפשרת לי גם לשמור על דיסקרטיות האנשים שמעורבים בחוויותיי תוך מזעור החשיפה האישית שלי.

למען הסר ספק לבלוג אין שום זיקה רעיונית למפלגת "אלטרנטיבה לגרמניה" או למפלגות ימין קיצוני נוספות בחו"ל אשר ניסו לנכס לעצמן את המושג "אלטרנטיבה". רוב הפוסטים הפוליטיים בבלוג עוסקים דווקא בפתרונות למשבר הליברליזם.